Machtiging

Middels dit formulier machtigt u Stichting Annour Moskee om maandelijks het bedrag dat u selecteert van uw rekening af te schrijven. Wilt u onverhoopt geen machtiging meer? Dit kan door te mailen naar stg.annour@gmail.com.