Aanmeldformulier weekendonderwijs

1
2
3
4
5
Aanmelden voor type onderwijs*
Gegevens kind
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Straat*
Huisnummer*
Woonplaats*
Postcode*
Geboortedatum*
Geslacht*
School*
Vul alle verplichte velden eerst in
De onderstaande informatie is nodig om te kunnen bepalen of uw kind onder de voorrangsregel(s) valt. De moskee bekijkt of de voorrangsregels op uw aanmelding van toepassing zijn.
Heeft uw kind een broer/zus op moskeeles? Zo ja welke klas?*
Bij antwoord: Ja. Welke klas?
Moeten we rekening houden met specifieke gezondheidsklachten van uw kind? *
Heeft u kind een diagnose die effect heeft op zijn leervermogen of gedrag?*
Bij antwoord: Ja. Geef aan waar we rekening mee moeten houden
Gegevens ouder/verzorger 1
Als beide ouders/verzorgers wettelijk vertegenwoordiger zijn, dan graag de gegevens van beide invullen.
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Ik woon op hetzelfde adres als mijn kind:
Indien nee onderstaande gegevens invullen:
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Hoe wilt u geinformeerd worden?*
Gegevens ouder/verzorger 2
Als beide ouders/verzorgers wettelijk vertegenwoordiger zijn, dan graag de gegevens van beide invullen.
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Ik woon op hetzelfde adres als mijn kind:
Indien nee onderstaande gegevens invullen:
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Hoe wilt u geinformeerd worden?
Niveau bepaling
Wat is op uw kind van toepassing:
Mijn kind kent de volgende arabische letters:*
Mijn kind kan al schrijven*
Mijn kind kent de volgende koranverzen uit het hoofd:*
Mijn kind kent de tajweed regels*
Indien uw kind eerder les heeft gehad bij een moskee of stichting:
Mijn kind kent alle Nederlandse letters*
Mijn kind kent vlot Nederlands lezen*
Warsh of Hafs*
Afronding aanmelding
Betaalwijze*
Betaalfrequentie*
Privacy
Ben op de hoogte van de privacyregelement van de moskee te vinden op www.annourmoskee.nl/privacy
Foto's te delen op social media*
Foto's te delen in de nieuwsbrief*
Maken van een klassenfoto*
Middels dit inschrijfformulier verklaart u ermee akkoord te gaan dat:
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van het onderwijsregelement van het onderwijsregelement (zie de website annourmoskee.nl/onderwijsregelement). *
Moskee Annour de Maliki madhab hanteert en de leerlingen op het gebied van Fiqh doceren volgens deze wetschool.*
Moskee Annour de Aqeeda van Ahlu sunna wal jama'a hanteert en de leerlingen volgens deze geloofsleer doceert*