Skip to content

Onze Activiteiten

Stichting Moskee Annour doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal.

De moskee hoopt hiermee een ideale maatschappelijke rol te kunnen vervullen en een breed en gemengd publiek uit Den Haag en omstreken te kunnen bereiken. Zoals hierboven benoemd zijn integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor de moskee.

Onderwijs

De moskee biedt diverse educatieve activiteiten aan voor jong en oud. Ons doel is om voor de bezoekers van de moskee, maar ook in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.

Maatschappelijke activiteiten

Stichting moskee Annour wil een significante bijdrage leveren aan de maatschappij en de directe omgeving. Door verschillende maatschappelijke activiteiten hopen wij een mooiere samenleving te krijgen.

Religieuze activiteiten

Het hele jaar verzorgt Stichting Moskee Annour ook religieuze activiteiten voor binding met de wijk en bezoekers.

Kennis delen

De Islam is een religie van leren en studeren. Daarom organiseren wij als moskee diverse lezingen voor diegene die kennis en leiding zoeken.