educatieve activiteiten

Onderwijs bij Stichting Moskee Annour

Kinderonderwijs

Elk weekend wordt er les gegeven aan kinderen (6-14 jaar) door een groep leraren en leraressen (allen als vrijwilligers). Ook worden er diverse activiteiten voor deze kinderen georganiseerd om zo de islamitische normen en waarden over te brengen en zich maatschappelijke betrokken te voelen. Het weekendonderwijs telt meer de 400 kinderen die elk weekend les krijgen. Het programma is gericht op Arabisch, Koran, hadith en gedrag.
Naast het weekend onderwijs voor kinderen is er in het jaar 2019-2020 ook met Naschoolse Islamitisch Onderwijs (NIO) gestart. Dit is een intensief programma waarin kinderen gemiddeld binnen 1 jaar de Koran leren lezen met de juiste Tajweed regels. Daarnaast is er veel aandacht voor de islamitische gedragsregels (adab).

Naast het regulier weekendonderwijs voor kinderen zijn er twee klassen voor kinderen die willen excelleren in het memoriseren van de koran. Er wordt bij het memoriseren gebruik gemaakt van een Lawh, een houten plank die traditioneel binnen de Maghreb en met name Marokko, gebruikt werd voor het memoriseren van de Koran. Het leren met een Lawh is naast het memoriseren ook een vorm van kunst en heeft vaak een dun lijntje met kalligrafie.

Volwassenenonderwijs

We zien steeds meer dat moslims en niet moslims op latere leeftijd behoefte hebben om het Arabisch te leren. Daarom zijn er vanaf het lesjaar 2019-2020 een aantal klassen Arabisch opgezet. Zo zijn er zowel voor dames als heren, beginnerslessen en lessen voor gevorderden.

Voor wie de Koran wilt leren lezen of memoriseren is er voor zowel mannen als vrouwen genoeg aanbod. Voor de vrouwen zijn er drie verschillende niveaus om in te stromen. Alfabetisering, licht gevorderd en gevorderd. Deze lessen vinden altijd in het weekend plaats. Bij de mannen is dit anders georganiseerd. Hier zijn er verschillende Koran groepen.
1. Hizb groep: Deze groep leest dagelijks (bij Fadjr en Maghreb) de koran. Dit is voor de mensen die moeilijk kunnen lezen makkelijker om vlotter de koran te leren lezen, en voor de huffaadh een moraja’a.
2. Tajweed groep: Deze groep bestudeert, onder leiding van een imam, de regels van Tajweed en oefent met het melodieus uitspreken van de koran.
3. Hifdh groep: deze groep is gericht op het memoriseren van de koran.

Naast deze groepen zijn er dagelijks oudere dames in de moskee die deels les volgen en deels in het kader van dagbesteding bij elkaar komen. Dit verhoogt enerzijds de kennis van onze moeders en oma’s en gaat anderzijds eenzaamheid tegen. Ook draagt het bij aan meer eenheid en samenhorigheid.

Naast de Koran en Arabische lessen zijn er lessen Fiqh (Maliki & Hanafi) en ‘Aqeeda (Ahlu sunna wal jama’a – Ash’ari) in het Nederlands. Hiervoor nodigt het bestuur, in overleg met de imam, alleen experts (geleerden) uit om deze lessen te geven. De moskee heeft het beleid dat studenten van kennis niet gekwalificeerd zijn om deze lessen te geven. In de toekomst zullen wij meer imams en geleerden uitnodigen om verschillende islamwetenschappen te doceren.