maatschappelijke activiteiten

Stichting Moskee Annour in de Maatschappij

Stichting moskee Annour wil een significante bijdrage leveren aan de maatschappij en de directe omgeving. Door verschillende maatschappelijke activiteiten hopen wij een mooiere samenleving te krijgen. Dit kan alleen door in contact te komen met verschillende bevolkingsgroepen.
Het gehele jaar door verzorgt Stichting Moskee Annour rondleidingen. De moskee ontvangt verschillende groepen instellingen, studenten maar ook mensen die graag in gesprek willen met een moslim of mensen die de moskee van binnen willen zien. Ook krijgt de moskee vele verzoeken van basisscholen voor een rondleiding. Veel van deze scholen hebben dit in hun lesprogramma opgenomen en keren jaarlijks terug met hun klassen. Geïnteresseerden kunnen via een e-mail een rondleiding aanvragen.
Moskee Annour als ontmoetingsplek is van vitaal sociaal belang voor een grote groep ouderen (mannen en vrouwen). Voor deze groep is de moskee vaak de enige plek waar zij sociaal actief kunnen zijn. Het hier ontmoeten heeft voor deze mensen een positief effect op hun gezondheid. Het gevoel van eigenwaarde groeit en gevoelens van stress en eenzaamheid nemen af. Ook vervult de moskee een belangrijke maatschappelijke functie als ontmoetingsplek voor de jongeren. De stichting is voor de jongeren niet alleen een ontmoetingsplek maar ook een stimulerende omgeving waar de jongeren de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen op het sociaal-maatschappelijke vlak. Door de interactie tussen de jongeren en de oudere generatie levert dit een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke bewustzijn van de jongeren.
De werkgroep tolerantie is in het leven geroepen om meer verbinding in de wijk bouwlust en vrederust te krijgen. Verschillende organisaties zoals kerken, Moskeeën, jeugd -en jongerenwerk, opbouwwerkers en andere Stichting Moskee Annour is hierbij aangesloten.
De meeste moslims die in Nederland leven worden in het land van herkomst begraven. Dit heeft te maken met het feit dat er nog onvoldoende faciliteiten zijn om Islamitisch te begraven. Ook dient elke overledene een rituele wassing te ondergaan. Vanuit deze behoefte van de plaatselijke moslimgemeenschap en het zoveel mogelijk ontzorgen van de nabestaanden heeft de moskee ruimte gecreëerd binnen het pand waar de rituele wassing uitgevoerd kan worden.
Naast deze activiteiten is Stichting Moskee Annour bezig om meer maatschappelijke projecten op te zetten. Zo wordt er momenteel concreet gewerkt aan huiswerkbegeleiding, dialoogbijeenkomsten en activiteiten waarbij eenzame ouderen en mindervaliden worden bezocht.